Meer over onze medewerkers

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Ze zal u ook vragen met welke reden u een afspraak maakt. Dit vraagt ze omdat we ons op uw komst kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld dat u urine mee neemt als u met buikpijn het spreekuur bezoekt.

  De assistente heeft net als de huisarts een beroepsgeheim.

  De assistente weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine-onderzoek. De assistente doet aan triage: ze vraagt een aantal zaken uit om uit te zoeken hoe spoedeisend uw vraag is. Ze is hiervoor speciaal opgeleid. We vragen uw begrip voor deze vragen.

  Onze assistentes hebben ook een eigen spreekuur, op dinsdag (hele dag) en vrijdgochtend.
  Tijdens dit assistentenspreekuur kunt u bij hen terecht voor:

  • herhaalrecepten
  • bloeddruk meten
  • injecties zetten
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • urine onderzoek
  • suikercontrole
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • reizigersadvisering en vaccinaties
 • Wat is een praktijkondersteuner?

  Een praktijkondersteuner huisartsenzorg (afgekort POH) ondersteunt de huisarts bij de zorg voor bepaalde patientengroepen. Dit kan gaan om lichamelijke problemen (bijvoorbeeld suikerziekte) of om problemen van psychische aard (bijvoorbeeld depressie). De POH heeft voor deze functie een aparte opleiding gevolgd en moet ook geregeld nascholing volgen.

  Hieronder volgt extra informatie over de POH somatiek (lichamelijke klachten). Meer informatie over de POH GGZ (psychische klachten) vind u hier.

  Wie zijn de POHs somatiek in onze praktijk?

  Onze praktijkondersteuners somatiek Ilse Sieffers, Gladys van Vugt en Betty Langmuur begeleiden patiënten met chronische ziekten zoals suikerziekte en astma/COPD (longziekten). Ze doen metingen, geven uitleg en behandelen patienten met deze ziekten.

  Ook houden Ilse, Gladys en Betty zich bezig met cardivasculair risico (CVR): Door informatie te verzamelen over o.a. bloeddruk, rookgedrag en cholesterol, kunnen ze een risicoscore voor u maken. Daarna kijken ze samen met u hoe u dit risico kunt beperken. Dat kan betekenen dat ze leefstijladviezen geven of dat ze medicatie voorschrijven. De behandelingen van de praktijkondersteuners gaan altijd in (dagelijks) overleg met de huisartsen en vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen.

  Ilse, Gladys en Betty werken ook voor de praktijk van dokter Steltenpool en dokter Brouwers. Als onze praktijk tijdens (zomer)vakantie gesloten is, kan het zo zijn dat onze praktijkondersteuner wél werkt. Wilt u tijdens onze vakantie een afspraak bij onze praktijkondersteuner maken/afzeggen of wilt u een vraag stellen aan onze praktijkondersteuner dan kunt u dit regelen via de andere huisartsenpraktijk (Steltenpool & Brouwers) in ons pand.

 • Wat is een praktijkondersteuner GGZ?

  Steeds meer huisartsenpraktijken in de regio hebben een POH GGZ in de praktijk.
  POH GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk Geestelijke Gezondheidszorg.
  De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk.

  Bij ons in de praktijk werken Wen van Steenbergen en Maarten van Hecke als POH GGZ.

  Wat kan de POH GGZ voor u doen?

  In een gesprek brengt de POH GGZ samen met u uw klachten en vragen in kaart.
  Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

  Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.

  De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:
  • het verhelderen van problemen
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk
  • nazorg na behandeling in de GGZ

  Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?

  U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

  Wat zijn de kosten?

  Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. Het gaat niet van het eigen risico af. De POH GGZ wordt vanuit Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken (ZORROO) mogelijk gemaakt. U kunt dit terugzien op uw afrekening bij de zorgverzekeraar (bedrag is nul euro).

  Zelfhulptrainingen psychische klachten (via Zorroo)

  Klik hier voor Zorroo website voor Basis-GGZ zelfhulptraining

  Zelfzorgmodule MindDistrict

  Klik hier om gebruik te maken van de zelfzorgmodules van MindDistrict.