« terug naar vorige pagina

Geschiedenis van de praktijk

In 1984 startte huisarts H.A.M. Haverkamp de huisartsenpraktijk, nadat hij zijn huisartsopleiding bij dokter Wubbena in Oosterhout had voltooid. De praktijk was gevestigd aan de Biezenbeemd; de praktijk begon met nul patienten. In 1986 rondde zijn vrouw, mw. A.F.M. Veenman, eveneens de huisartsopleiding bij dokter Wubbena af. In het najaar van 1986 ontstond toen de huisartsenpraktijk Haverkamp-Veenman.

In 1987 verhuisde de praktijk naar de Herendam. Daar was de praktijk ruim 16 jaar gevestigd als praktijk-aan-huis. Gedurende die jaren groeide de praktijk tot een volwaardige huisartsenpraktijk. In 2003 verhuisde de praktijk naar het huidige gezondheidscentrum Trivia. De andere deelnemers in het gezondheidscentrum waren huisartsenpraktijk Stalpers (nu huisartsenpraktijk Steltenpool-Pijpers) en verloskundigenpraktijk Trivia (nu onder de naam Verloskundigenpraktijk Oosterhout).

In 2015 bereidde het huisartsen-echtpaar zich voor op het naderende pensioen: huisarts A.N. Bastick kwam de praktijk versterken. Later kwam de zoon van het huisartsen-echtpaar, huisarts D.J. Haverkamp (junior) erbij.

Op 1 januari 2017 werd de praktijk door dokter Bastick en dokter Haverkamp junior overgenomen.

Het huisartsen-echtpaar Haverkamp-Veenman werkt sindsdien niet meer in de praktijk. Dokter Haverkamp senior is gepensioneerd. Dokter Veenman werkt nog als SCEN-arts (onafhankelijk beoordelende arts voor euthanasieverzoeken). Ze passen samen op hun drie kleinkinderen en ze genieten van hun hobby’s en vrije tijd. Ze wonen nog altijd in Oosterhout.

Over de huidige huisartsen
Dokter Bastick is geboren in Canada en opgegroeid in Oosterhout. Zijn geneeskundestudie en huisartsopleiding volgde hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen in Breda. Op 12 december 2017 promoveerde hij op zijn proefschrift over knie- en heupartrose in de huisartsenpraktijk. Zijn aandachtsgebieden zijn klachten van het bewegingsapparaat (in het bijzonder artrose), longziekten astma/COPD en kleine chirurgische ingrepen.

Dokter Haverkamp (junior) is geboren en opgegroeid in Oosterhout. Zijn geneeskundestudie en huisartsopleiding volgde hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij woont met zijn vrouw en twee dochters in Breda. Zijn aandachtsgebieden zijn diabetes (suikerziekte) en hart-en-vaatziekten.